Sprievody nákladov

Pri prepravách nadrozmerných nákladov máme k dispozícii špecializované sprievodné a technické vozidlá, ktoré zabezpečujú bezpečný prejazd ťahača z nadrozmerným nákladom a upozorňuje ostatných účastníkov cestnej premávky o tom, že na ceste je prekážka v podobe nákladu ktorý zväčša presahuje jazdné pruhy.

Počet doprovodných vozidiel sa určuje podľa veľkosti nákladu a ak je nutné zabezpečíme k spolupráci aj policajný sprievod, ktorý predpisuje zákon. 

Scroll to top