Povolenia

Súčasťou našich služieb je aj vybavovanie povolení pre prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných nákladov na Slovensku a v rámci celej Európy.

K prepraveniu nadrozmerného nákladu je potrebné prepravné povolenie na zvláštne užívanie ciest a pozemných komunikácii v závislosti od váhy a rozmerov nákladu, ktoré zabezpečujeme na Slovensku a prostredníctvom našich partnerov aj v konkrétnom štáte, v ktorom sa preprava nadrozmerného nákladu realizuje, resp. cez ktorý štát sa pri preprave prechádza.

Scroll to top