Kontakt

Ak máte otázku môžete sa nám ozvať

Peter SUCHOPA,s.r.o.,
Puškinova 2474/100
924 01 Galanta
Slovenská republika

IČO: 44 960 808
IČ DPH : 202 288 1949
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo:24320/T, zast. konateľom Petrom Suchopom

Peter Suchopa

Bankové spojenie

UniCredit Bank
Č. účtu: SK6511110000001069244008
SWIFT: UNCRSKBX

Scroll to top