Plánovanie trás

Pre úspešné realizovanie prepraváv nadrozmerných nákladov vykonávame plánovanie a overovanie trás, ich prejazdnosti s ohľadom na zaťažiteľnosť mostov a ich podjazdných výšok.

Vzhladom na fakt, že každý prepravovaný nadrozmerný náklad má atypické rozmery, ktoré neumožňujú plynulý prejazd z miesta nakládky na  miesto vykládky, plánujeme a určujeme trasu, ktorá vyhovuje danému nákladu. Trasa sa určuje podľa výšky, šírky, dĺžky a váhy nákladu. Určujú sa náhradné trasy podľa zaťažiteľnosti mostov a ich prejazdnosti vzhľadom na ich výšku a rôznych iných prekážok, ktoré sa vyskytujú na požadovanej trase -železnice, cestné stavby a pod.

Scroll to top